โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ยินดีต้อนรับ....... Welcome to Bankaboktia School.......


แผนการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

แผนการดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานภารกิจของโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ในระยะ 1 ปี

 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 4 ปี

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 - 2564

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563


 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
E-mail : bankaboktiaschool@gmail.com
Design by Nawaphon Jobsri